Positief haalbaarheidsbesluit voor nieuwe stadswijk

16 maart '23

Zoals eerder gedeeld is op 1 november 2022 de ontwikkelvisie ingediend bij de gemeente Breda ter besluitvorming. Het College bepaalt of zij ons plan haalbaar vinden, en of het project verder ontwikkeld kan worden. Inmiddels hebben we bericht ontvangen dat het college van de gemeente Breda een positief besluit heeft genomen over de haalbaarheid van de nieuwe stadswijk BREAD BREDA!

image alt

Voormalig fabrieksterrein

De wijk komt op het voormalig fabrieksterrein op de hoek van de Ettensebaan/Haagweg. Met het besluit spreekt de gemeente haar vertrouwen uit dat met de ontwikkeling van de wijk een goede bijdrage wordt geleverd aan de kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwopgave in Breda. Eigenaar Dennenborgh en de ontwikkelpartners Aannemersbedrijf Van Agtmaal en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling werkten de afgelopen maanden samen aan het haalbaarheidsonderzoek en zetten nu de volgende stap in de ontwikkeling.

Bestemmingsplan en participatie

We starten nu met de volgende fase: de voorbereiding van de planologische procedure. Dit betreft de bestemmingswijziging van bedrijfsterrein naar wonen. In de haalbaarheidsfase zijn omwonenden en belanghebbenden in april en september 2022 tijdens een informatiemarkt bijgepraat over de uitgangspunten voor de planvorming van de nieuwe stadswijk. Ook in de komende fase organiseren de initiatiefnemers een informatiebijeenkomst. Benieuwd wat er tijdens de eerdere informatiemarkten gedeeld is? Via onderstaande buttons vind je meer informatie.

Over BREAD BREDA

De unieke eigenschappen van de fabriekslocatie bieden veel kansen voor Breda. Inmiddels is de voormalige bakkerijfabriek niet meer in gebruik, maar in het nieuwe plan blijft de historie voelbaar. Ook de naastgelegen locatie van het thans gevestigde transportbedrijf Van Dorst wordt meegenomen in de planvorming. Dit biedt de mogelijkheid om de nieuwe wijk BREAD BREDA op een groene manier te koppelen aan Blossem waardoor er een samenhangend nieuw woongebied ontstaat als nieuwe entree van Tuinzigt en Haagpoort.

Woningbouwopgave

BREAD BREDA biedt ruimte voor zowel huur- als koopwoningen in de sociale, middeldure en dure categorie. De woningen zijn daarmee geschikt voor diverse doelgroepen. Een stoere stadswijk in een park, waar het industriële karakter uit het verleden voelbaar blijft en de mensen uit de buurt welkom zijn.

  Home
  Nieuwsoverzicht