BREAD BREDA

In ontwikkeling

BREAD BREDA: stoere stadswijk in het groen

Nu de laatste eierkoeken zijn gebakken, start de herontwikkeling van de voormalige fabriekslocatie van de bakkerij aan de Ettensebaan/Haagweg. Het terrein is al een tijdje in beeld als mogelijke locatie voor een nieuwe groene woonwijk. Met ruimte voor zowel huur- als koopwoningen voor diverse doelgroepen. Waar het industriële karakter uit het verleden voelbaar blijft en de mensen uit de buurt welkom zijn.

HET KADER

Wat ligt er op tafel?

Appartementen en (stads)woningen met een stoere uitstraling, woningbouwprojecten waar ruimte is voor initiatief van toekomstige bewoners, een autoluw gebied en ondergronds parkeren. En ook: picknicken op het veld, spelen in het groen, een moestuin en een ruige zone waar de natuur haar gang kan gaan, aansluiting op het park van de naastgelegen wijk Blossem: het zijn voorbeelden van de ideeën die nu op tafel liggen voor de nieuwe stadswijk BREAD BREDA.

image alt

Een nieuwe stadswijk tegen het centrum van Breda

In welke fase zit de ontwikkeling?

Eigenaar Dennenborgh heeft samen met een combinatie van twee ontwikkelaars, Aannemersbedrijf Van Agtmaal en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, het initiatief genomen om de haalbaarheid van een nieuwe stadswijk op het voormalige fabrieksterrein te onderzoeken. Hier is door de gemeente Breda begin 2023 positief over besloten en daarom wordt nu de volgende stap in de ontwikkeling gezet.

Voorbereiding planologische procedure

Tijdens het haalbaarheidsonderzoek zijn verschillende onderwerpen onderzocht, onder andere: de ruimtelijke inpassing, het woonprogramma, de impact op de omgeving, parkeren en verkeer, energievoorziening, milieuaspecten, klimaatadaptatie, archeologie en de financiële consequenties. Met het positief besluit op het haalbaarheidsonderzoek spreekt de gemeente haar vertrouwen uit dat met de ontwikkeling van de wijk een goede bijdrage wordt geleverd aan de kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwopgave in Breda.  We starten nu met de volgende fase: de voorbereiding van de planologische procedure. Dit betreft de bestemmingswijziging van bedrijfsterrein naar wonen.

Participatie

Waarover mag ik meedenken?

Communicatie en participatie zijn nadrukkelijke onderdelen bij de ontwikkeling van BREAD BREDA. Een nieuwe stadswijk biedt kansen voor Breda, maar we beseffen ons dat de nieuwe wijk ook impact heeft op de omwonenden uit de omgeving. We willen betrokkenen dan ook gedurende het proces continu informeren en meenemen in de planvorming. En omdat we benieuwd zijn naar uw mening en ideeën organiseren we gedurende deze haalbaarheidsfase verschillende participatieactiviteiten.

Op de hoogte blijven?

Wil je graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van BREAD BREDA? Abonneer je dan op de nieuwsbrief door onderaan de pagina je gegevens achter te laten. Zodra er meer informatie beschikbaar komt, ontvang je automatisch bericht. 

BREAD BREDA
BREAD BREDA
BREAD BREDA
  Veel gestelde vragen
  Nieuwsoverzicht