Tweede informatiemarkt BREAD BREDA

30 september '22

Op maandagavond 19 september 2022 stonden de deuren van de - inmiddels lege - bakkerijfabriek aan de Ettensebaan open voor bezoekers. Aan de hand van verschillende informatiepanelen gaven we als initiatiefnemers en ontwerpers een toelichting op het voorlopig ontwerp voor de nieuwe wijk die voorzien is op de locatie. Ook konden aanwezigen hun reactie geven op het ontwerp en hun ideeën delen. We verwelkomden ongeveer 80 bezoekers waarvan velen aangaven zich verbonden te voelen met de historie van de plek. Daar zijn we blij mee. We vinden het namelijk belangrijk om het industriële karakter uit het verleden een plek te geven in het ontwerp voor de stadswijk in de toekomst.

Besproken onderwerpen

Ongeveer de helft van de bezoekers gaf aan geïnteresseerd te zijn in een woning. De meeste vragen richtten zich op de concrete plannen: welke woningen worden in welke prijsklasse wanneer gebouwd, hoe hoog worden de woningen en hoe duurzaam worden ze gebouwd? We hebben ons best gedaan om alle vragen zoveel mogelijk tijdens de avond te beantwoorden. De veelbesproken onderwerpen:

  • Openbaar park: bezoekers gaven aan blij te zijn met het vele groen en een gezamenlijke tuin. Ze droegen daarbij verschillende ideeën aan voor de inrichting van de verdere openbare ruimte: een waterspeeltuin, een hondenuitlaatveldje, waterberging, voldoende afvalbakken en voorzieningen om de veiligheid te vergroten.
  • Woningmix: het type woningen (zowel grondgebonden als appartementen in verschillende prijsklassen en categorieën) en de mix daarvan werd als positief ervaren. De wens voor levensloopbestendige woningen en voldoende grondgebonden woningen is besproken.
  • Parkeren: de half verdiepte parkeerkelder in het voorlopig ontwerp werd goed ontvangen. De wens voor voldoende parkeerplaatsen en de zorg over parkeerdrukte in omliggende straten is daarbij ook besproken.
  • Duurzaamheid: er is een grote wens voor zo duurzaam mogelijk gebouwde woningen, gasloos en goed geïsoleerd. De mogelijkheden voor energie liggen nog niet vast, wel worden de woningen minimaal gebouwd volgens de laatste duurzaamheidseisen (BENG).
  • Maatschappelijke functie: wij vinden het belangrijk en spannen ons daarom in om in de wijkruimte een gebouw met een maatschappelijke functie op te nemen. Dat kan bijvoorbeeld een tandarts, fysio of zorgcentrum zijn. Een aantal omwonenden had vragen over deze functie. Ondanks dat de exacte functie nog niet bepaald is, kunnen we wel melden dat er bijvoorbeeld geen zorginstelling komt waar intensieve zorg verleend wordt. 

Vervolg

Tot eind oktober 2022 wordt de haalbaarheid van de nieuwe stadswijk onderzocht en wordt het plan verder uitgewerkt. De inbreng die tijdens de informatieavond is opgehaald, wordt hierin zo goed mogelijk meegenomen. Op basis van de resultaten uit de onderzoeken maken we een ontwikkelingsvisie – een eerste plan op hoofdlijnen - voor BREAD BREDA. De gemeente Breda besluit begin 2023 of de nieuwe stadswijk verder tot ontwikkeling gebracht kan worden.

Benieuwd wat er tijdens de avond gepresenteerd is? Bekijk de informatiepanelen via onderstaande button.

Informatiepanelen
  Home
  Nieuwsoverzicht