Afronding haalbaarheidsfase: hoe nu verder?

31 oktober '22

Inmiddels zit de haalbaarheidsfase voor de nieuwe groene stadswijk BREAD BREDA erop. We hebben in deze fase een ontwikkelvisie gemaakt. Een ontwikkelvisie is een eerste plan op hoofdlijnen voor BREAD BREDA. Daarin zijn alle resultaten van verschillende onderzoeken en de resultaten uit participatieactiviteiten verwerkt. Ook bevat de ontwikkelvisie een stedenbouwkundig ontwerp. De onderzoeken gingen bijvoorbeeld over het woningbouwprogramma, verkeer en parkeren, energie en milieueffecten.

Ontwikkelvisie BREAD BREDA

Op 1 november 2022 is de ontwikkelvisie ingediend bij de gemeente Breda ter besluitvorming. Het College bepaalt of zij ons plan haalbaar vinden, en of het project verder ontwikkeld kan worden. We verwachten het haalbaarheidsbesluit van de gemeente eind 2022, begin 2023. We houden je daarover op de hoogte. Als dat zo is, is het plan nog niet klaar. In een volgende fase worden verschillende onderwerpen verder uitgewerkt en start ook de planologische procedure (bestemmingswijziging).

Heb je vragen? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen via het contactformulier.

Contactformulier
  Home
  Nieuwsoverzicht